VIAXERA s.r.o.
  • INNOVATION
  • SOLUTION
  • TECHNOLOGY

Správná definice rizik a vytvoření jasných postupů k jejich předcházení,
vede k efektivnímu zajištění kontinuity výrobních procesů.

Naše služby

Naše společnost se zaměřuje na široký soubor činností,
které v sobě zahrnují sofistikované návrhy bezpečnostních systémů
včetně specifikace konkrétních výstupů a užitných vlastností pro zákazníka.

Návrh a řízení procesů

Dokážeme odborně definovat firemní procesy a postupy, které vám zajistí specifikaci klíčových činností a technologií, potřebných pro vytvoření bezpečného výrobního prostředí.

Projekční a koordinační činnost

Od začátku až do konce celého procesu vám zajistíme kvalifikovaný projektový management a řízení včetně návrhu všech dílčích technologických prvků pro komplexní řešení.

Technický dozor investora

Věříme, že důsledná kontrola dodavatelských postupů a použitých materiálů, kterou vám zajistíme, ve vždy ke kvalitnímu splnění všech požadavků zákazníka a projektu.

Implementace technologií

Na námi veškeré navržené systémy a řešení umíme najít vhodné technologie, které vám pomůžeme zasadit přímo do konkrétního procesu tak, aby splňovali požadované parametry.

Správa informačních systémů

Většina námi navrhovaných systémů komunikuje po nejmodernějších výpočetních infrastrukturách a nasazuje se pomocí softwarových aplikací s nepřetržitým dohledem.

Audit kritické infrastruktury

Dokážeme vám změřit a následně zobrazit pomocí rozšířené reality, potencionální kritická místa na hlavních rozvodech vašich důležitých surovin a energií potřebných pro výrobu.

Obory činnosti

Rádi vám poradíme a navrhneme takové postupy, nástroje, systémy a řešení,
které vám zajistí včasné vyhodnocení rizik na vašich klíčových provozech
a budou tak předcházet narušení vašich výrobních procesů.

Náš cíl

Zpracování veškerých požadavků zákazníka
a zajištění efektivního řízení procesů k jeho maximální spokojenosti.

O nás

Naše společnost VIAXERA s.r.o. byla založena v roce 2012
za účelem poskytování širokého spektra poradenských služeb
v různých oborech a oblastech lidské činnosti.

Zkušenosti našeho profesionálního týmu v sobě spojují dovednosti
a znalosti získané během dvacetileté praxe v informačních
a komunikačních technologiích a bezpečnostních systémech.

Kontakt

Sídlo společnosti

Aviatická 1092/8, 161 00 Praha 6

Telefonní spojení

+420 602 206 560

Elektronická pošta

info@viaxera.cz

Podporujeme

V rámci našich mimofiremních aktivit naše společnost
dlouhodobě podporuje různé sportovní organizace a spolky,
které se starají o všestranný rozvoj pohybových aktivit u dětí a mládeže.